גלריה - פינוי בינוי בחן 30, פתח-תקווה - חיפוי בבריקים, בתכנון אדריכל אודי גרדי

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע