גלריה - תמא 38 במצדה 30, רמת-גן - חיפוי בבריקים, בתכנון אדריכל בוריס דיקרמן

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע